A kis-éves ciklus energia kiáradási diagramja a zodiákus jelekkel, mint tendencia jelekkel ábrázolva


13 - 01. ábra Energia diagram (saját tervezés)
A legkülső kőr magukból a zodiákus-jelekből épül föl. Minthogy a csillagképek jelei egyben az adott időszakot is jelölik, jogos folyamatábrába szervezni őket. Ám, ha folyamatábraként működtethetők, ki kell zárni az önkényes névadás lehetőségét, és azt kell mondanunk: ahol és amikor ezek megszülettek, ott és akkor az emberek fel kellett ismerjék a világ bizonyos törvényszerűségeit, összefüggésrendszerét és az Egy Isten általi teremtetettségét.
A jelek kiterjedése itt az adott időszak egymáshoz viszonyított energiatelítettségét mutatja. Jól látható a Kos vezető szerepe, hiszen ilyenkor kell a magburkot és a földtakarót áttörve kibújnia a sarjúnak és ehhez sokkal nagyobb energiára van szűk¬ség, mint a további növekedéshez, továbbéléshez. A Bika a már lecsendesülő energiákat gyűjti „magba, mandolába” és ha megérett rá az idő „ikerszarvat növesztvén” bocsátja őket útjukra, illetve -másfelől nézvést- mando/r/lából szüli őket a világra. Az Ikrek birkózásából (mely megmérettetés jellegű, mert a Mérleg-ség is jelen van benne), az önzetlenebb kerül ki „győztesen” (hiszen csak ő tud valóban szolgálni a világban, mert benne alázat és szeretet van a másik/mások iránt) és viszi magával a másikat rejtett módon (tehát nem eltaszítja, megöli, mint a Halak alacsony működésű- kettőséből egyik a másikat: Káin Ábelt, Romulusz Rémuszt ...stb.). A Rák valójában az Ikrek összeölelkezése révén valósul meg. Középpontjában az Atya-i ingyenkegyelem okán a „győztes” oroszlánerőket kap. Így csapódik ki a központból az Oroszlán, a világi uralkodó, a király. A Méleg-hez érvén dől el, hogy az életenergia-folyam tovább mehet-é (és milyen szinten: egészében, vagy egy része „lemarad”)? Ha nem tud továbbmenni, Szűz-zé válik, és csak egy meg- / mag- / termékenyítés vagy megváltás után -és ez a részekre is vonatkozik-, tud továbbmenni. Ha tovább tud menni, Skorpió lesz belőle. Ennek szerves továbbmenete a Nyilas. A Skorpió elsősorban a férfi nemi szervet jelenti a test zodiákusán belül, így a Nyilas a megtermékenyítő magnak is föl fogható. De ő a szakrális uralkodó a papkirály is, aki az Ikrekben alázatosan átengedte a „győzelmet” a fizikai síkon. A Bak-ba érvén vagy tud a felső, lelki-szellemi hullámon tovább rezegni (ez saját energiáinkra is vonatkozik!), vagy elerőtlenedve a „hurokba dugja a fejét”. Ha a hurokból ki is szabadul, mégis a Vízöntő alsó hullámán megy tovább, ami a testiség szintje és a lelkiség-szellemiség nagy részének, vagy egészének pusztulását jelenti, hiszen a Vízöntő az élet és halál vizeként is fölfogható. Ezután ismét egy energia besűrűsödés következhet a Halak „zsilipkapujában”.
Ha elég erős az energia kinyílik a „kapu” és a Halálon át új Élet támad.
A következő két övben az előbbiek bomlanak ketté, a jobb áttekintést segítvén.
Az egyikben csak az energiakülönbségek nagyságát érzékeltetem.
A másikban a zodiákus jelek egymásutánja következik.
A négy képecske a főkereszt szárvégein lévő zodiákus jelek kazettás mennyezeteken megjelenő általános formáit mutatja, a bennük lévő tengellyel, s annak mozgásával az energia kiáradás nagyságát érzékeltetvén.

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő