Tájékozódás a Tejútrendszerben

 

10 - 08. ábra A Tejútrendszer vázlatos képe (saját tervezés)

Ez a vázlat azt is segítheti megérteni, miért olyan fontos, hogy merre is találhatóak a csillagképek.

A méret- és arányhűséget nem tartottam igazán fontosnak, inkább a szemléletesség vezetett. Nem kívánom idemásolni azt sem, amit a különböző könyvek[1]írnak e tárgykőrben, néhány fontos dolgot mégis idéznem kell majd a maga helyén.

A fölső kép felülnézetben, az alsó oldalnézetben adja a Tejútrendszer vázlatos és elvi képét. Látható Naprendszerünk elhelyezkedése, ami a Nap jelével (A) jelölődik, és a csillagképek kőre.

Mindjárt kezdetben feltűnhet, hogy a firányában van a Tejútrendszer közepe, vagyis a rendszert összetartó és mozgató erők ebből az irányból „érkeznek” Naprendszerünkbe. Más szempontból megfogalmazva: az isteni szeretetenergia létfenntartó ereje a NYíLaS NYíLáSán át ér el minket, ezért aki ott áll a „vártán”, felelősséggel tartozik annak helyes „fogadásáért, szétsugárzásáért, hasznosításáért”. Ki más fogadhatja MaGába a létfenntartó eRőt, mint a MaGúR > MaGőR > MaGeRő > MaGYaR.

A másik szembetűnő irányt a Szűz extragalaktikus szuperhalmaz[2]jelöli ki, és éppen derékszögben az előzőre.

Aki foglalkozott már asztrológiával, azonnal tudja, itt bizony az előbbi erők gátoltatni fognak. És valóban, Naprendszerünk belső erejénél sokkal hatalmasabb erő jön a Szűz irányából. A SZűz EXtra­galak­ti­kus (Szex!!!) Szuperhalmaz még saját Tejútrendszerünk összetartó erejét is próbára teszi, hiszen egyes tudósok szerint, a spirálkarok „kiszakadása” ennek az erőnek is következménye lehet.

Ez a halmaz gyűrűs galaxisokból áll, melyek nem hordoznak még/már(?) életet. Talán nem véletlen a gyűrű szerepe a házasságkötésnél ilyen értelemben sem. Az ujjak gyűrűbe dugása, az életadás mozzanatát is magában hordozza. Jó tisztázni ismét valamit! A régiségben nem csúnyát mutattak, hanem jelekkel, olykor saját testükből képzett jelekkel, figyelmeztettek a kozmikus, azaz isteni működésrendre. Ilyen például, a mutató és hüvelyk ujjunkkkal képzett kőrbe, gyűrűbe a másik kéz mutatóujjának bedugása. Természetesen lehet ezt vulgárisan is értelmezni, és akinek a kozmikus szintű gondolkodás nem sajátja, az ezt is teszi. Mi azonban elemezzük ki e jelet, és láthatjuk, a Szűz képviseletű gyűrűbe, a rá merőlegesen érkező Nyilas erő, melyet a másik kéz mutatóujja jelenít meg, életet varázsol, hiszen erre a mozdulatsorra még ma is a nemzés jeleként tekintenek mindenütt.

Az élet hordozása, mind a régiek, mind a jelen tudományosság szerint, a spirál galaxisok tulajdonsága.

És most szó szerint idézném a Virgo-halmazról írt sorokat[3]: „...bonyolult szerkezete pedig térbeli térképen fölrajzolva egy virágra emlékeztet” és itt gondolkozzunk el azon, hogy a szűzi minőséget éppen virág jelöli. Neve pedig ViRGo > ViRáG, világosan látható, nem latin kifejezés, hanem a latin nyelv átvétele tőlünk. Ott ugyanis éppen ezen értelmezhetősége hiányzik. Hogy honnan tudhatták eleink, hogy a ViRGo csillagkép irányában egy ilyen erejű és formájú halmaz van? Aki ismeri az érzéken túli érzékelések fajtáit, annak ez nem kérdés.

A tudomány azt is csak ma bizonyította be, hogy a Tejútrendszer felőlünk nézvést ágas-bogas képet mutat, leginkább egy szarvasagancshoz hasonlót.

10 - 09. ábra Spirálkarok Tejútrendszerünkben, rádió felvétel Kulin Gy. Róka G. nyomán (Pap: Csak tiszta forrásból 61. o. 24. ábra)

Eleink már időtlen idők óta hordják sámánkoronáikon az agancsot.

10 - 10. ábra Szölkup sámán agancsos vaskoronája(Hoppál-Jankovits-Nagy-Szemadám: Jelképtár 125. o. 495. ábra)

És ezt nem (csak) a „totemállattal” való azonosulás miatt teszik, sokkal inkább szellemiségüket óhajtják Tejúterőkkel feltölteni általa, illetve a Tejútrendszer erőközpontjával venni fel a kapcsolatot. Ezért is a Gímszarvas a Skorpió, míg a Dámvad a Nyilas egyik Holdháza. Egy újabb idézet: „A számítógéppel végzett vizsgálatok szerint a legtöbb galaxis és halmaz vonalakba, felületekbe tömörül...”. Ez is magyarázhatja, hogy ábrásíthatóak. És eleink ábrázolják, testesítik őket. És kinek-kinek az őt jellemző tulajdonságok, az általa, pontosabban az ő terében, megidézett erőállapotok alapján adnak nevet.

Végül a Sarkcsillag jelölésével beláthatóvá válik, hogy valóban erre vezet a legrövidebb út, ha valaki (akár az Élőlélek is) ki akar jutni a Tejútrendszerből. Ezért lélekvivő szerepű a Kis Göncöl.

 


[1]D.H. Menzel: Csillagászat, Csaba Gy. G.: Égitestek (búvár zsebkönyvek) ...stb.

[2]Az 1980-as években fedezték fel!

[3]Égitestek, 58. oldal.

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő