Fény / árnyék ritmusok

 

A régiek a fény-árnyék változásokhoz igazították minden cselekedetüket, mert a fény az Isten megjelenése a világban. A fény vezette őket a sötétben is, a csillogók, a csillagok fénye.

Ezek a fények maguk is hunyorognak, lüktetnek, de mozgásaik is ritmikusak.

Nézzük hát ismét, hogyan is működik az isteni szereteterő a világban, és ezt a bolyongó csillogók és az álló csillagjegyek fényváltozásai, valamint a többi „állócsillag” és az ezekből kialakuló csoportok, a csillagképek, hogyan jelzik nekünk.

Létünket a Fény, az Isteni Szeretetfény hívta elő, tartja fönn és igazítja.

E Fénynek kétféle arculata van: lelki-szellemi oldala az Atyaság, anyagi-testi megjelenése a fizikai fény, a Nap fénye. Ezt a Fiúsággal hozzuk kapcsolatba. Ő tartja fönn életünket. Az Atya szellemiségének anyagi-testi megjelenése Ő, a Világ Világossága, az Igazság Napja. Boldogasszonyunk az Atya lelkiségének megjelenése, kinek anyagi-testi leszállása Mária. Ő a Fiú fényét tompítja és egyben tükrözi, Ő a Világnak Tüköre. A régiségben tükör alatt a víztükröt értették, mely félig átereszti, félig visszaveri a fényt, ezért hívták a szentélyablak üvegét is Mária-üvegnek. Ezzel analóg működés, hogy az árpád-kori templomok általában oldalbejárósak, így aki belép, Máriával találkozik először, és csak utána fordulhat Jézus Krisztus felé, hogy annak Fénye el ne eméssze. A Napba nézni is csak fényszűrőn (kormozott üveg, speciális szemüveg, stb.) át tudunk!

A fizikai fénynek is két megjelenési formája van, hiszen hol hullám természetűnek mutatkozik (atyai megjelenés), hol részecske, vagyis korpuszkuláris természetűnek (fiúi megjelenés). A bolygók a Nap fényét tükrözik vissza. A Holddal és a Vénusszal egyaránt analóg Mária[1], míg a Nappal és a Vénusz hajnali állapotával –„fényes hajnalcsillag” (János jelenések 22,16.)– Jézus hasonlatos. A Vénusz a szerelemmel, a szeretettel is kapcsolatban van. A szerelem alatt, a Biblia is, a szeretet legmagasabb fokát érti, lásd: „Ez az én szerelmes Fiam”(Máté 17.5.), nem pedig a szexuális kívánást, amire ma ezt a fogalmat lefokoztuk.[2]

 

Életünket ritmusok szakaszolják, a fény járásához, működéséhez igazítván minket. Mesterségesen létrehozott ritmusaink, a 3x8 órás napi beosztás, a szeptemberrel kezdődő tanév ...stb., olyannyira megtörik ezeket, hogy teljesen lehangolódunk róluk és csodálkozunk, miért vagyunk olyan lehangoltak. Mesterséges kőrnyeze­tünk­kel teljesen mechanikussá tesszük életünket. A kvarckristály rezgésével –szó szerint– sóbálvánnyá változtatjuk, a­nyagba zárjuk magunkat.

A só kristályrácsa kocka szerkezetű. Ezzel párhuzamosan életterünk is egyre inkább „kockásodik”: kockaházak kockakalickáiban tárolnak minket, kockafejű azaz amerikai típusú „emberekké” kellene válnunk. A filmek, a reklámok ezt sugallják. Sőt, egynémely ezoterikus lapok is ezt az „emberideált” állítják elénk.

Miután a természetes ritmusok alig játszanak szerepet életünkben, iskoláinkban is egyre kevesebb szó esik róluk és ezért a rejtettebb összefüggéseket, mint amilyen például a Nap és a bolygók által meghatározott ritmusok és azok összefüggés rendszere, ma már alig ismerjük. Ez odáig vezet, hogy nem tudjuk kielemezni és ezért megérteni sem hagyományunk mélyebb rétegeit, magasabb síkjait sem.

 


[1]Később látni fogjuk, a Bikában együtt is van e két bolygó.

[2]A magyar értelmező szótárban is!

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő