Számmisztika újra

 

A számok (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 27, 28) és számosságok minden kultúrában fontosak voltak, olyan összefüggéseket mutattak meg, amelyek másként nehezen ismertethetők fel.

10 - 01. ábra a ház (gyermek rajzrészlet)

A gyermek által rajzolt (a világ bármely részén születik is a gyermek, a ház mindegyiküknél egyforma!) házacska „padlása” háromszög, míg alsó része, a „lakótér” az e világ négyzete.

Ha a korábban látott (05 – 15. ábra) „Isten szeme” ábrázolásra gondolunk, melynél a háromszög a Szentháromság jelölője, nyilvánvalóvá válik az összefüggés. Akiben az „égi” előképe egy szempontból háromszögként jelenik meg, az csak így jelenítheti meg a Szentháromságot. Vagyis ez az ábrázolás is egy „hozott” előképre, úgynevezett ősképre megy vissza! És bizony a gyermek ezekkel születik, s ha hagyjuk, ezeket ki is rajzolja, festi magából, az isteni teremtés minden lényeges megnyilvánulását megmutatva képein. Molnár V. József elemzései, például a „Gyermekrajzok üzenete” alcímű munkája erreől szól!

10 - 02. ábra hagyományos magyar parasztház padlás-lakótér-pince hármassága(Pap: Nefe­lejts 75. o.).

A háromrétegű emberképpel rokonítható a ház tagozása is. Az csak hab a tortán, hogy, mint ezt Makovecz Imre építész oly szépen meglátta, házaink emberarcúak voltak, hiszen az ablakszem, homlokzat, lábazat, haj, kifejezés használata nem véletlen egybeesés.

10 - 03. ábra a Csengersima-i Nap, Hold, Szél mennyezetkazetták

Kazettás mennyezeteink tanúsága szerint a háromelemű minőség, mint Nap, Hold, és Szél jelenik meg, analógiában népmeséink Nap anyja Hold anyja Szél anyja nevű segítőivel. De ugyancsak idetartozó a háromféle fémből (arany, ezüst, réz) való erdő, vagy kastély, vagy szérű, vagy ilyen szőrű paripa megjelenése is.

A Szél itt a Vénusz mint Esthajnal-csillag jelölője, s a hármasság nem a bolygószintű minőségeket jelöli (akkor ugyanis meg kéne jelennie a többinek is), hanem azok magasabb, „égibb” minőségét.

10 - 04. ábra Babiloni Napisten Szipparból kő dombormű rajza i.e. 800 körül(Hoppál-Jankovits-Nagy-Szemadám: Jelképtár 47. o. 143. ábra)

Amit a mezopotámiai pecséthengerek, illetve agyagtáblák Nap, Hold, Csillag hármassága is hordoz.

10 - 05. ábra a Szent Korona felső Pantokrátor képe (Szelényi Károly fotója)

A Szent Korona felső Pantokrátor képén is ez a hármasság jelenik meg, de összevonja a hármat kettővé (mert egy a kettő), a hajnali csillagot a „Nap” jelbe, az esti csillagot a „Hold” jelbe rejtve. Ezek a képek a Vénuszt földközeli és távoli helyzetében is jeleníthetik, mint azt majd egy másik, a Mérleg jegyét megjelenítő Csengersimai kazettánál tárgyaljuk.

10 – 06. ábra Székelyföld címere

A székely címeren ugyanez az összevont állapot látható.

Következő fokozat az alászállásban az elemi minőségek négyessége, amik a négy égtáj, a négy szél, mint irány, mint tér és a négy fő időpont a két napéjegyenlőség és a két napforduló, mint idő négyességeivel is analógok. Ezek együttesen felölelik a téridőt.

A nyugati gondolkodás négy, a keleti öt elemmel számol. A négy elem általános sorrendben: Tűz, Föld, Levegő, Víz. Az ötödik elem kiemelkedik a négy elem síkjából, kivezet a földi, a négydimenziós létből, bár benne van ebben a síkban is. Ezt mi Élőfa-ként tartjuk számon. A keletiek, inkább az itteni, síkbéli arcát tartják számon, ez náluk a Fa, míg a Levegőnek a Fém (hangalaki megfelelője a Fény) felel meg. Megjegyzendő, hogy a szakirodalom a fordítottját is mondja, a Levegőt helyettesíti a Fa és az ötödik elem a Fém, a tibeti jógában pedig Éter az ötödik elem neve[1].

10 - 07. ábra a Gyügye-i ötelem: Élőfa, Föld, Levegő, Tűz, Víz

Fontos, hogy az Élőfa a kazetta síkjára átlósan jelenik meg. Később látni fogjuk, kazettafestőink következetesen ragaszkodnak ahhoz, hogy a Nyilas jegyet megjelenítő kazetták ábrája ilyen átlós elrendezést mutasson. Minha óriási nyílvesszőt látnánk felrepülni!

A három és a négy együttese a hét és a tizenkettő egyaránt.

A hét, mely a két említett szentszám összege, a bolygók száma is, míg a tizenkettő, mely szorzatukból áll elő, többek közt az állatővi csillagképek számossága.

A számosságok közül a párosak, mint láttuk állapotszerűek, míg a páratlanok folyamatszerűen működnek.

Így is értelmezhető a bolygók hetes számhoz kapcsolása. Bár tudták eleink is, hogy ennél több bolygónk van, nem akartak hétnél többel foglalkozni. A hetedik bolygót, a Szaturnuszt, a kapu őrének nevezték, s úgy gondolták, nem jó azon a kapun élő embernek –csak úgy– belépni.

Kivételt a beavatottak képeztek, kik akár kilenc szintig is elmehettek, tovább azonban nekik sem javasolták. A három sokszorosait, főleg a háromszorosát, a kilencet szintén kiemelten fontosnak tartották őseink. A hagyományok általában kilencrétegűnél több eget nem tartanak számon, s lefelé sem megy a sámán sem kilenc vízesésnél tovább. „A Világfolyón a sámánok szerint hét, sõt kilenc vízesés van. A legutolsó, mely után a torkolat következik, a legnagyobb.”[2]

A tudóknak tudomásuk volt a többi, a látható határán túli, bolygókról is. Az Inkák is, bizonyíthatóan ismerték mindegyik bolygót, hiszen még a Plútó pályáját is jelölték egyik kozmikus modelljükön[3]. Mezopotámiában számon tartották a tizenkettedik bolygót is.[4]

Ide tartozik még az is, hogy a hetediken túli bolygóminőségek olyan sötét erőket hordoznak, mint a Uránusz > Urániumbomba, Plútó > Plutóniumbomba ...stb. Népmeséinkben az alvilág urának Pulútó nevet adtak, ki az ördögök fejedelme.

9+3=12, míg a 9x3=27. Ha a teljesség kőr-szerűségéhez igazítom a dolgokat, a huszonnyolcasság lesz lényeges, négyszer hetességéből adódóan is, a következő ciklus eleje is beszámítódván, s ez lesz a Holdházak száma is.

Természetesen a különböző számmisztikai tanok még sok egyebet elmondanak a számokról, mi azonban csak a számunkra most fontosnak ítélt összefüggéseket vettük számba, s azokat is csak vázlatosan. Dehát itt csak alapozunk!

 


[1]Dr. Weninger Antal: A keleti jóga. ötödik kiadás 1987. A szerző magánkiadása. Gondozta: MÉDIA Kiadói iroda.

[2]Diószegi Vilmos: Sámánizmus 24. o. (Élet és Tudomány kiskönyvtár 1962 Gondolat)

[3]Däniken egyik könyvében van erről szó. Sajnos már nem tudom a pontos címét, és kölcsönadás után nem kaptam vissza.

[4]Lásd Zecharia Sitchin: A 12. bolygó (2002. Édesvíz kiadó)                        

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő