A testet öltésről

 

Az Élőlelkeknek alapvetően két csoportja van, amin belül további csoportok vannak:

1) Elbukottak  

            A) Tisztátlanok

            B) Tisztulók

            C) Feltisztultak

2) El nem bukottak

            A) Eleve tiszták

Az anyagi testet öltés szempontjából a felosztás:

1) Testet nem öltők

            A) az eleve tisztákból

                        a) égi hierarchia

            B) a tisztátalanokból    

                        a) sátániak

                        b) démoniak

                        c) ördögiek

2) Testet öltők

            A) a tisztátlanokból

                        a) létbe lököttek                  

                                                            - megszállottak, befolyásoltak

                                                            - démoniak, megkötözöttek

                                                            - érdekemberek

                        b) kötelező leszületésűek    

                                                            - megszállottak, befolyásoltak, tudatlanok, tanulók       

                                                            - megkötözöttek, önzők, jóakaratúak

                                                              - érdekemberek, mások érdekeit is tekintetbe vevők

c) választott sorsúak         - tanulók, tanítók

                                                               - önzetlenek

                                                               - mások érdekeit is tekintetbe vevők, másokért élők

                        d) magas leszületésűek

                                                               - tanítók

                                                                - önzetlenek

                                                                - másokért élők

                        e) önként leszületők    - tanítók

                                                                 - önfeláldozók

                                                                 - másokért élők

Az „egy a kettő, három a négy” szerkezet szerinti Isten-i működés a testet öltés felől nézvést:

                     Emberként megjelent Isten

Önként merülő Élőlelkek + Bukott Élőlelkek

                     Emberben működő Isten

Isten testben megnyilvánulásai:

1) Emberben (rajta keresztül) legmagasabb szinten működő:

                        A) Maya (Budda anyja)

                        B) Budda

                        C) Szűz Mária (Jézus anyja)

2) Emberként megjelenése:

                         Jézus Krisztus

 

Az „egy a kettő, három a négy” szerkezet szerint a testben megnyilvánulás felől:

   Jézus Krisztus

   Mária + Maya

         Budda

Budda

Így kapcsolódhat az ember tudatilag közvetlenül Istenhez. Abszolút értelemben megvilágo­sult, fénnyé vált, visszatért a Teremtőhöz.

Maya - Mária

Tisztaságuk révén alkalmassá váltak az isteni minőséget testhez juttatni, Isten világ felé nyíló kapujává válni.

Egy a kettő, mert:

            1. Női minőségek

            2. Szűzek voltak és maradtak

            3. Dicsőségben a mennybe emeltettek

            4. Hangalakilag is egyek: MáJa - MáRia

Jézus Krisztus: 

Ahogy Isten a teremtéshez önmagát áldozza-darabolja föl, úgy most fiúi részét áldozza az Élőlelkek megmentéséért. Ez a feladat magasabb, ez is a különbség Jézus és Budda (és minden más megjelenés pl.: próféták, avatárok ...stb.) között, bár mindketten egyben az emberi lét legmagasabb szintű megélését is felmutatták és tanították, bár más-más oldalról, ezért a párhuzam köztük.

Isten a föláldozott Lélekrészeken kívül is egész, ahogy a Lélekrészek is önállóak, bár Istenhez viszonyítva csak részek.

 

Az újraszületésről

 

Az Élőlélek három féle módon jelenhet meg az újraszületésben. És ez megint négy!!!

         1

   2.a + 2.b

          3

1. Az Élőlélek újabb, de életvitelében és életfeladatában egészen más jellegű megjelenése.

Például: az ún. „könnyített lét”.

2. Az Élőlélek ugyanazon, tulajdonságkőrt hordozva jelenik meg.

a) Hogy a tulajdonságkőr beteljesítésével segítsen másoknak emelkedni.

Például: A pápák Pétersége, a lámák Dalai illetve Pancsen lámasága, ...stb. De ide tartozik Jézus újra eljövetele is.

b) Hogy másokat segítve, a tulajdonságkőrt magasabb szintre emelje. Például: Ilyen az átlag inkarnálódás is, amelyik még csak magáért él.

3. Az Élőlélekhez kapcsolódó tulajdonságkőr önálló megjelenése. Például: Ilyen a jézusi, máriai, apostoli, ...stb. megjelenés. Tulajdonképpen az 1. pont és a 2 b. pont is újabb tulajdonságkőrt hoz létre ami, ha szélesebb kőrben ismertté válik, működését adott Élőlélekhez társítják. Mint Keresztelő Szent János „keresztelősége”, bár benne Illés Élőlelke lakozott, és tudjuk az Illésség sem akármilyen tulajdonságkőr.

Néha könnyű ezeket megkülönböztetni: Ha valaki jézusi viselkedésű, életvitelű, az még nem jelenti azt, hogy ő Jézus. Csak a tulajdonságkőr jelent meg újra. Annak is persze csak egy része, de az már felismerhetően köthető –itt éppen– a Jézussághoz. Ezért (is) lehet ott mindenkiben, mert egy tulajdonságkőrt meg lehet valósítani, ha kérem és kapom azt a kegyelmet, hogy olyanná váljak, amennyire csak lehetséges, mint –jelen esetben– Jézus.

Máskor elég nehéz megkülönböztetést tenni. Mint a próféták esetében is. X próféta született újra, vagy csak a tulajdonságkőr jelent meg egy másik Élőlélekben?

 

A rangsorolásról(hierarchiáról) az újratestetöltés(reinkarnáció) kapcsán

 

A teremtéskor minden Élőlélek egyforma volt, mind képességei, mind lehetőségei szerint, ám mivel egyéni tudatuk működni kezdett, vagyis öntudatra, én-tudatra ébredtek, így rögtön különbségek alakultak ki. Milyen érdekes, azt mondjuk: egyén. Ennek többféle olvasata is van:

1. Egy énem van csak

2. Egy vagyok a sok én közül.  - ÉN (Isten Én)

                                                            Én

                                                            én

                                                           - felsőbbrendű Én

                                                            tudatos én (ego)

                                                            tudatalatti Én

                                                           - saját én

                                                            kollektív én

Ezen különbözőségek fő meghatározója (ma is!) az Istenhez fordulás mértéke, a lélekvezéreltség a szeretetteliség, az önzetlenség és alázatosság. Ez határozza meg, többek közt, az érdeklődési kőrt, az ismeret és a tudásszintet, a képességeket, mikor hová kerül az Élőlélek ...stb.

Először kialakult az egyénre jellemző gondolkodásmód. Ebből következett, kit-mit hogyan ítél meg. Talán erre is vonatkozik a „ne ítélj!”, mert, ha betartanánk, akkor újra egyaránt fontossá válna minden és mindenki, sőt! Ne feledjük, a lelki létben az isteni tudathoz való kapcsolódás sokkal tökéletesebb, még a tisztátlanabb szinteken is, mint a testi létben. Csupán Jézus és a Buddák kapcsolata tökéletes, és megközelíti, esetenként el is éri azt a szenteké.

Másodszor megnyílvánult a megítélés következménye, a rangsorolás és a megkülönböztetés: milyen feladatot tudok ellátni, illetve én mit tartok fontosabbnak? Ez utóbbiak hozzák létre az érdeklődési kőrt, ennek pedig következménye, hogy milyen képességeimet működtetem, fejlesztem. Ehhez kapcsolódik ugyan az ismeretszint (fizikai, anyagi síkon beszerzett információk), és a tudásszint (az isteni tudatból „lehozott” információk), mégis a mennyiség/minőség kérdésen dől el a dolog. Vagyis, az ego (fejlődése: eGo > éGő > éGi) által megszerzett ismerethalmaz, esetleg a tudás mennyisége lesz-é fontos az egyén számára, vagy az, hogy öntudatlanul mintegy, Istentől teljesen vezérelve, az Ő akaratát akarja, és a tudás ekkor átáramolván rajta, téteti meg vele, amit csinálnia kell, de e tudásból nem sok marad meg benne. A fentiek következménye a szintkülönbség és tulajdonképpen ebből fakad a rangsor. A szinten belüli különbségek a szakosodáshoz vezetnek.

A vezetők alatti szint a vezetettek szintje, a vezetők és a vezetettek csoportján belül pedig irányultság különbség van. Isten alatt természetesen, minden szinten a vezető egyben vezetett is. Ha elfogadja Őt általa, ha nem akkor az ego-ja, végső esetben a sátán által.

Itt kapcsolódunk az újra testet-öltés kérdéskőréhez. Hogyan lehet, hogy több is föltűnhet egy adott testet öltésből? Például több Csaba királyfi, de gondoljunk Bertolucci: Kis Buddha című filmjének három láma inkarnációjára ...stb. Miután a lélek mind egyforma, valójában a tudat az, mely megnyílvánulván különbségeket hoz létre. Egy-egy entitáshoz (eNTiTáS > éN TuDáS?!) is sok-sok Élőlélek tudata kapcsolódhatván azok, melyeknek „megjelenése” tudati szinten igen hasonló, a­zonosnak tételeztetnek. Lásd a bibliai példákat: Jézust Keresztelő Szent Jánossal azonosították ...stb. Az a megközelítés is igaz, hogy ha az illető magasabb szintre emelkedik(és ez sajnos lefelé is igaz), akkor nagymértékben azonosul azokkal akik ott vannak, vagyis: ők én(is) leszek, én ők(is) leszek. Így lehetek Jézusi, de Jézus soha. És nagy szűkség van jézusi életekre!

Miután a cselekedeteim következménye, gyümölcse mutatja meg működésem igazi mivoltát, ha ennek eredménye mások Isten felé fordulása, akkor jó a fa. Ha ugyanis helyes Isten képet mutatok föl nekik, annak eredménye feltétlen gondolkodás-átalakítás, mások felé fordulás és így Isten felé fordulás lesz.

Mindezek társíthatók a többi elmélettel, és ki fog derülni, csak a nézőpontunk más, de ugyanarról beszélünk.

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő