A lelkiség, szellemiség, testiség működéséről

 

04 - 01. ábra a szellem lélek test hármasság működése

Ábránkon az „A” képen látható a szellemiség-testiség együttes. Vezetésük esetén a lelkiség nem tud érvényesülni, ennek következtében, mert a ráció, a tudat nem tud mit kezdeni a szeretettel, elveti azt.

Már láttuk, ez az állapot volt a teremtéskor a bukás okozója. A szellemiség „igényelte” az anyagi világ teremtését, mert ismereteket akart szerezni MAGÁNAK. Mert szerinte a „TUDÁS (itt az ismeretek halmazát jelenti!) AZ HATALOM”. Pedig az igazi hatalom a bölcsességben rejlik, mert az nem mások fölött, de önmaga (egoja) fölött akar „uralkodni”!

A „B” képen látható testiség-lelkiség vezetettség a szellemiség elnyomatásához vezet. Lásd az utóbbi időkben az egyház működését (gnózis kiirtása). Módszeresen kigyomlálta a tudást, a tudományosságot engedve be, ezért nem tudván igazán választ adni a problémákra, elősegítette a nagymértékű szektásodást.

A „C” képet szemlélve látható a viszonylag legjobb variáció ebben az állapotban, innen csak egy kis fordulat kell a „D” képen lévő helyzet beállításához. De maradjunk még a „C” képnél. A lelkiség-szellemiség vezettetés a testiséget rendeli maga alá. A még az anyagban létező, de azt már elhagyni készülő Élőlélek állapota ez.

A „D” kép ennek folyománya, és az előzőekből következően a leghelyesebb állapotot mutatja, a lelkiség működése alá rendelvén a másik kettőt. Ez az alárendeltség azonban, mint ezt a „G” képnél látni fogjuk, hierarchikus. A szellemiség magasabb szintű a testiségnél.

Az „E” képen látható, hogy a pusztán szellemiségi vezetés sem az igazi, mert sem a lelkiséget, sem a testiséget nem engedi „szóhoz jutni”. A „szoba tudós” tipikusan ilyen. Szellemi következménye a tellerede[1]-ség, amit piedesztálra is emel, és aki kijelenti vele együtt: Isten nincs!

Az „F” kép a legrosszabb fokozatot mutatja. Legszélsőségesebb esetben ez a dagadó izmú, de buta és kegyetlen figura.

Persze ezek végletek, mindegyikre található pozitívabbnak tetsző példa is, de a tendenciák inkább a leírtak felé mutatnak.

Ahol a tudatiság (a szellemiség), vagy a testiség „pörög túl”, ott a szeretet isteni magassága nem tud érvényesülni.

A lelkiség nyugodtan „túlpöröghet”, mert ez valóban az isteni szeretetet működteti a világban, engedi át magán, és az isteni szeretet nem különböztet meg, mindent elfogad,megbocsát, elnéz, (de nem működik együtt a rosszal!) csak mi nem akarjuk ezt tudomásul venni,(holott mondjuk), mindig mindenkiért –egyszerre!– cselekvő (azimádság is cselekedet!), és mindenkiért áldozatot hozó. Ennek mértéktelenségéből, vagy végtelenségéből nemszármazhat rossz!

Lelki síkonígyműködik a Szent Háromság:

A „G” képen látható az általánosan ismert elrendezés, mely egyben bizonyos sorrendiséget (hierarchiát) is tükröz. Az Atya mindenek fölött való, ezt magától a Fiútól tudjuk, kettőjüktől való a Szent Szellem (Szent Lélek). Lelki létben a testiség (Fiúság) a szellemiség elé kerül, bizonyos helyzetekben a mi síkunkon így jelenik meg. Jézus testi megjelenése világunkban, és életvitelének példája sokszor fontosabb még saját szavainál is! Ugyanis némely szavai inkább egy adott helyzetben, meghatározott gondolkodású személyeknek szólnak, s bár van általánosabb értelmezhetőségük, szó szerinti értelmezésük ma, vagy egy másik helyzetre alkalmazva félreérthetővé teszi a tanítást magát.

A „H” kép a Szent Szellem általi vezetést mutatja, aki mint tudjuk, minden igazságra elvezet. Látható pedig, hogy így az Atya és a Fiú egyek!

Az „I” kép leginkább megszívlelendő jelentéstartalma, hogy Jézus a krisztusi azaz megváltói működésekor az Atyára és a Szent Szellemre egyaránt támaszkodott! Az Atya kijelentette őt, a Szent Szellem galamb képében reá szállott, ...stb.

Miután ezek a legmagasabb szintű lelki síkú működések, itt minden változat csak pozitívumot hordoz, bárhogyan vizsgáljuk is.

 


[1]Teller Ede tudományos példaképünk. Muszáj arra felnézni, aki részt vett az atombomba megalkotásában? Nem cserélnék karmát vele!

 

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő