lélek                           szellem                           test                  

isteni szeretet                     tudatikapocs                                fénytest

fény                                        tudás                                             forma

energia(erő)                        gondolat                                        tett

lángoló csipkebokor          lángnyelv                                     Istenfiú

hang                                     belső vezérlő                               tanító, példakép

fényes felhő                        turul, galamb ...stb.                     Emberfia

álom                                     mélyalvás                                    ébrenlét

Hold                                     Nap                                               Csillag

energiaszint                       szellemi szint                               fizikai szint

 

Testi és szellemi-lelki

 

anyagi síkú                  

lelki-szellemi, íz síkú

megismerés                 

felismerés

ösztönös

megérzéses     

            - anyagi sík lelkisége

            - íz sík lelkisége

észlelő             

szívlelő            

            - anyagi sík szellemisége

            - íz sík szellemisége

ismeretszerző  

tudást lehozó   

            - anyagi sík testisége

            - íz sík testisége

érzékeken keresztüli

érzékeken túli, érzeteken általi

észvezéreltség             

szívvezéreltség

            - okosság

            - bölcsesség    

                        - műveltség

                        - szeretetteliség

                        - tájékozottság

                        - önátadottság

 

A tudati, a szellemi és a testi sík

A tudat különböző szinteken más-más mértékben zárt, és nyitottsági aránya is változó. A tudati zártság e­gyik fő meghatározója, a szellem lélekhez való viszonyulása. A zárt tudat az alacsonyabb létformákra jellemzőbb, de létre jöhet az emberi életben is, mint például az elme elborulásának bizonyos esetei. Így lehet állatban is nyitottabb tudatú az Élőlélek, mint akár emberben.

A zártság elsősorban védelmi célokat szolgál, hogy a világ csábításai, az anyag szorítása ne vegye őt túlságosan igénybe, hogy könnyebben élhesse meg azt a helyzetet amibe került.

A nyitás –itt van igazán szerepe a szabad akaratnak– kétfelé történhet: Isten, vagy a sötétség felé. Istenhez forduláskor a tudat a Szent Lélekhez kapcsolódik, mint az isteni tudatrészhez, a Tőle való elforduláskor, illetve a nem tökéletes felé fordulás esetén az anyag felé is nyitunk, a rációhoz tapadva, ami az ego és a sötét oldal tudata. Természetes tehát, hogy csak a lelkiség vezetésével lehet jó felé fordulni, hiszen a szellemiség, és annak főleg az anyagi/testi oldala az ego, a racionalitást részesíti előnyben. Talán nem véletlen hogy a jobb –tehát nem a „rosszabb”– agyféltekénk az érzelmi működésű.[1]

Nálunk fokozati kérdés a sötét-világos arány, hiszen az anyagban nem vagyunk képesek tökéletesen függetleníteni magunkat az anyagtól. Ezt még Jézus sem tehette meg, hiszen akkor nem szenvedés a kereszthalál, az é­he­zés a pusztában ...stb. Még odáig sem tudunk tökéletesen eljutni, mint Jézus, hogy ne érintsen meg minket szellemi és lelki síkon az anyagi világ működése. 

Egyezés és keresztezés

Itt nem adok teljes képet erről, csupán egyféle megközelítést. Leginkább az a célom ezzel, hogy megértsük, az ember általában csak jézusi lehet itt az anyagi síkon krisztusi nem, mert csak egyezhet a másikkal, de elvileg nem keresztezhetné annak szellemi-lelki és/vagy testi útjait! Arra csak az Isten –itt a földön csak Jézus Krisztus– jogosult. Régen a bíró és a király is, amikor ítélt, Isten nevében –optimális esetben Isten vezérelten– tette azt! Tehát minden esetben a megegyezés lenne a legjobb megoldás! Persze nem a liberalista megoldás, ahol a magasabbnak kell igazodni az alacsonyabb rendűhöz! Nem! A magasabb úgy kell alámenjen, hogy emelje az alacsonyabbat, illetve lehetőséget adjon annak emelkedésére! Hogy amaz mit kezd ezzel a lehetőséggel, az már az ő dolga.

Nem azért bűn ölni, mert a másik fizikai létét elveszem, hanem, mert helyette nem tudok élni, neki meg nem tudom újra megadni a folytatás lehetőségét egy új életben. Isten természetesen megadja, ezért is engedi meg, hogy a gyilkosság is megtörténhessék, ám ez annak, aki a gyilkosságot elkövette, még bűn! S hogy ezt hogyan tudja feldolgozni a tudatával, mikor odaát színről-színre lát a szellem, és teljesen átéli a másik szenvedésétől kezdve, a saját helytelen működését, és tisztán látja mit tett helytelenül, nos ez valóban a poklot jelentheti számára! A tisztítótűz állapota, mikor szinte szó szerint leég róla, mármint a tudatából kiég, kitisztul a bűne, mert már érti, érzi, mi helyes, és mi helytelen, és miért az, és már nem akarja elkövetni, mert nem akarja másnak mindazt a szenvedést okozni, amit ő már átélt!

 


[1]Részletesebb kifejtése „Az agy kéttengelyűsége...” című fejezetben

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő