Példa egy hímzésről

03 - 01. ábra a helytelenül Ábrahámos Izsákosnak nevezett, az ún. csiki-székely hímzéscsoportból, való párnahaj részlete általam feldolgozva

Itt most csak a három szint karakteres megjelenése és annak működési lehetőségeinek ábrázolása érdekes a számunkra. A „pipának”, meséink szerint, teremtő szerepe van (lásd: „A pipakupak gyermek” típusú meséket). Aki ismeri a leolvasás szabályait, az látja, hogy a „pipából” teremtődő virág/világ állapotszerű, míg a másik kettő folyamatot mutat. A kézzel teremtés lelki síkon ábrázolódik. Lát­ható, hogy a „pipa szára” is belelóg a lelkiségbe és onnan hoz föl valamit a szellemiség szintjére, mintegy átlelkesítve a születendő minőséget. Erre mondja Jézus: „Mert a szívnek teljességéből szól a száj.”(Máté 12. 34.) Ide tartozó másik mondása is: „A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak...”(Máté 15. 18.) Mert akkor vagyok őszinte, ha ami szívemen, az a számon!

Régen a mester szó szerint lelket adott minden egyes darabnak. Jézus azt mondja: „...Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat...”(Lukács 3.8.; Máté 3. 9.). Ha pedig ott a lélek, hogyne lehetne benne élet is! Fláviusz azt írja, mikor Jézus meghalt a kereszten a jeruzsálemi templom bejárata fölötti kő is eltörött, és abból (élő)lelkek szálltak föl, örvendezve megszabadulásuknak. Ha a kőnek is élőlelke van, hogyne lenne egy személyre szabott, szívvel-lélekkel készített, szakrális használatra szánt tárgynak. A régiek mert minden cselekedetükkel Istent szolgálták, ezért a teremtés folyamataiba beágyazott életet igyekeztek élni, együtt keltek és nyugodtak a fénnyel...stb. Erre használták tárgyaikat is, és ezért „díszítették” azt kozmikus jelekkel.

A szellemiség területének, a fejnek hármas felosztását sem én találtam ki, de ezt például a fiziognómia is számon tartja. Idézet Gulyás Jenő István cikkéből[1]: „Ha szemben állva szemléljük az arcot, feltűnik, hogy három jól látható sza­kaszra, területre osztható fel... A felső rész, a homlok az értelmi képességeket, a szellemisé­get jellemzi; az arcközép az alkalmazkodó képességet, a szocializációra való hajlamot mutatja; az áll területe az ösztönvilágot. Nem véletlen, hogy a középső terület a legfontosabb, hiszen úgy a szellemi­séget, mint az ösztönvilág (ez itt a testiség területe) és energia (ezek a fizikai síkú energiák, a bioenergiától a szexuális energiákig) harmóniáját képes összhangba hozni, koordinálni.”

03 - 02. ábra a fej hármas tagolása

 


[1]Fiziognómia - arcelemzés (Új Elixír 1993. Május 51. sz.)

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő