Nagyon sokan élnek abban a hitben, hogy ők megtalálták Istent, holott csupán emberi önmagukat vetítik ki, és teszik Istenné a vágyott dolgot. Ez, mint láttuk akár tárgyi, anyagi dolog, akár egy részleges igazságokat is felmutató Istenkép-részlet, de egy eszme, egy érzéki vágyálom is lehet.

Sokan tévesztik össze a szellemvilág ilyen-olyan képviselőinek sugalmazásait az isteni sugallattal. Nekik is próbálok némi segítséget nyújtani azzal, hogyan lehet helyesen tájékozódni, ki is van a csatorna másik végén?

- Ha energiát, melegséget érzel ugyan, de ez nem finom és erőszakmentes, és fensőbbséget és nagyságérzetet kelt benned, nem Istent találtad meg! Csak nézz jól a mélyére saját jobbik felednek, s rájössz, milyen becsapás, hogy te több lennél másnál!

- Ha Isten ürügyén a kirekesztést kapod, mintha valakit Ő nem engedne magához, ha az Hozzá akar menni, vagy csak hibái miatt valakit eltaszítana magától, akkor nem Istent találtad meg! Ha valóban Istent találtad volna meg, tudnád, mily megbocsátó!

- Ha inkább indulatok, félelmek és vágyak, és nem béke és szelídség, élnek azokban akik –állítólag– Hozzá vezetnek, ott nem Isten működik! Ez természetesen az indulatok erőteljes, a másikat megsemmisíteni akaró, durván szidalmazó, formájára érvényes csupán! Mert indulat nélküliség általában nem létezik, csak ritka esetben ér odáig valaki, hosszas gyakorlatok után. Persze a törekvés erre kell, irányuljon. Ezt egyébként a megismerés és a megértés segíti elő. Ezért engedhette Jézus Krisztus, hogy szenvedései megtörténjenek, holott micsoda indulatnak kellett volna megjelennie Benne, hiszen a legigaztalanabbul bántak Vele! De Ő ismerte és értette kínzóit, hóhérait, és így meg tudott bocsátani nekik. Tévedés ne essék, ettől még a pribékek, de az ítélkezők sem kerülik el a sorsukat, mert azt maguk választották, vonzották be, a cselekedeteik által! A megbocsátás legtöbb esetben nem törli ezt el. Viszont megkönnyíti a sors nehézségeinek átélését.

- Ha nem Istennel ismertetnek meg, hanem kinyilatkoztatják neked, ott sem valószínű, hogy Ő az, akiről beszélnek. Vagyis megpróbálnak elhitetni veled egy olyan Istenkép utánzatot, melyet saját képükre és hasonlatosságukra készítettek. Éppen azért nem szabad megismerned a valóságot, mert akkor nem lenne hatalmuk feletted! Nem tudnák befolyásolni mit cselekedjél, ellenőrizhetetlen lennél számukra. Ez nem azonos azzal, hogy aki Istennel jár, annak cselekedetei kiismerhetőek lesznek, hiszen tudható, hogy adott esetben mit kell tenni, ha Őt akarom követni. Csakhogy ő ettől eltántoríthatatlan lesz, minél inkább el akarják fordítani, s minél nagyobb a tétje a dolognak, annál inkább!

- Ha túl sok a látványosság, az a hiányos valóság elfedését szolgálja minden esetben! Általában ez a tömegeket vonzó, ezért is alkalmazzák! Nagyon könnyű ugyanis összetéveszteni a szakrális csillogást, ami a fény megjelenítését célozza, a talmi csillogással, ami a nem anyagi természetű fény hiányának elfedése! Ma már ez úgy jelenik meg a reklámok szintjén (a csábítások zöme itt kap teret) hogy „Miénk az éjszaka!” Csak műfényes közegben keresd a csillogást!

- Ha valahol csak a Bibliát, vagy más „szent” iratot, tant, akarnak elfogadtatni veled, pusztán annak „szentsége” okán, ha annak szavait nagyrészt szó szerint, betűről-betűre akarják neked értelmezni, s ha azt a­nyagi síkon akarják csupán magyarázni, ott sem az Isten szerinti ismereteket és tudást kapod. Isten semmit nem rejt el előled, mert éppen az a célja, hogy megismerd, mert olyanná kell váljál, mint Ő. Itt a tulajdonságokról és képességekről van szó, nem arról, hogy minden tevékenységének mikéntjébe, miértjébe, állandóan beavat! Csak azt hozza tudomásodra, amire éppen akkor és ott, szükséged van!

Ezek persze, csak a legáltalánosabban felmerülő kérdésekre adnak választ!

A helytelen Istenkép, mert nem azonos Istennel, elhagyható, hiszen a teljesség helyett részlegességet ad. Nem gond, ha megismered, de amíg nyitott kérdéseid lehetnek, ne elégedj meg vele! Sajnos, a vallásos közösségek, a helytelen tanítások miatt, szinte mindenütt részleges Istenképet imádnak, így aki valóban teljességében akarja megtalálni Istent, mindenhonnan eljön egy idő után.

Istentől –szabad akaratunk mián– csak elfordulni tudunk. Ő ugyanis egyetlen pillanatra sem hagy el minket, bármilyen gonosztevők is lennénk, –kövessük el bár akár a Szentlélek elleni bűnöket is mind egy szálig. Ha ugyanis elhagyna, mi megszűnnénk létezni.

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő