El kell sajátítanunk az alapokat.

Ennek három pillére van:

 

1. A teremtésismeret, mely magában foglalja az Istenismeretet, amely önismeretre vezet.

2. A magyar nyelv teljességében való ismerete. Ez két fontos szempontot is felvet.

Felismerteti velünk:

- Gondolkodásunk miért képes a folyamatokat megérteni? Nyelvünk, működésében igét rügyeztető.

- Miért vagyunk megértők, és együtt érzők, segítőkészek a bajbajutottakkal szemben? Nyelvünkben a részes és a birtokos eset csak szövegösszefüggésében különböztethető meg, ezért mellérendelő, mindenki felelős a másikért, a birtokló a birtokoltért.

3. A csillagmítoszi keretrendszer, és alkalmazásának ismerete. Ez nem asztrológia, de nem is csillagászat csupán. Itt a tér és az idő együttes megjelenése, a téridő vizsgálata és a következtetésekből adódó ismeretek összegzése a lényeg, és az így leszűrt évezredes tapasztalatok segítségével jutunk mélyebb Isten- és önismeretre, a fény mozgásának, illetve a fény-árnyék változások számontartása és erkölcsi értelmezése, segítségével!

Mindehhez, nem teljesen önállóan, mégis mintegy negyedikként a képírás és olvasás készsége társul. Mert három, ami négy! (Erről később bővebben!)

S mert e három terület valójában szét nem választható, egyszerre mindhármat használjuk.

Ha tudatunkban már felnyíltak a kapuk!

 

Szégyen hát, ha azok, kik magukat magyarnak nevezik, nem akarják legalább az alapokat elsajátítani!

Ha veszni hagyják a tudást, mit az elcsatolt vidékeken, s az anyaország egyes falvaiban még őriznek, bár már nem értenek teljes értékűen (lásd például kazettás mennyezetű templomaink ábráinak jelrendszerét).

Szégyen, ha nem küldik -bármily nehéz is a helyzet- legalább gyermekeiket, e tudás elsajátítására, ha már ők nem jönnek!

Minden magyarnak elemi szükségelete kellene legyen ősei tisztelete, s ebből következően, ősei tudásának birtokában akaratuk teljesítése!

Ez pedig nem más, mint Isten Országának földi megvalósítása, az égi jelek, mint Isten megnyilvánulásának felismerése, és életének vezérfonalává tétele!

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő