Már a gyermek születése előtt a szülők természetes, egészséges életmódot kellene éljenek, természetes anyagokat használva, melyeket ún. bio-gazdaságokban termelt, a magyar földön őshonos fajtákból állítanak elő! Környezetüket is alakítsák kozmikussá népművészetünk jelrendszerével, annak jelzésrendszerének ismeretében. Vagy néprajzi területi jellegüknek megfelelően, vagy a családi hagyományokat figyelembe véve, ha ez lehetséges.

Mint tették ezt őseink, kik minden egyes tárgyat jelekkel éKeSíTettek/éGieSíTettek –és nem díszítgettek!

Ahogyan lakókörnyezetüket, mely a szobától a nagyobb léptékig, a település egészéig, sőt magáig, az egész országig terjedt, ugyanígy szervezték, rendezték, és a házra, és a házba, az öltözetre és a templomba, de a bútorokra is, ugyanúgy e jelrendszer jelei kerültek szép szerves rendben. Az imígyen jeles tárgyak, ugyancsak az isteni működést megidéző rendben kerültek egymás mellé!

Mindezzel, nemcsak élhető közeget teremtünk gyermekeink (és szüleik, és a nagyszülők, esetleg dédszülők számára is), hanem feltámasztva a népi mesterségek már kihalóban lévő ágait is, munkát, mégpedig mert a munka visszahat művelőjére is, boldogító munkát, nem lélektelen robotot, adunk népünk kezébe! Túl azon, hogy a természetes anyagok termelése ökológiai szempontból is kívánatos e pusztuló bolygón! A „népi művészet” termékei, a „hand made” egyébként is keresettek külföldön, s ha ezek bio jelzővel is elláthatóak, népgazdasági haszonágazat is lehet belőlük!

Ugyancsak, már a születés előtt, tanuljon a szülő, és itt elsődlegesen a nő, hagyományunk gazdag tárházából gyermekdalokat, ringatókat, és gyermekjátékokat, mert, mit Kodály óta a zenetanítás-tanulás kapcsán tudatosan is tudunk, azt most kiterjesztem: a hagyományok ismeretére, már a születés előtt –legalább kilenc hónappal– kell elkezdeni a nevelést!

Magát a szülést is a hagyományok és a korszerű egészségügyi eredmények felhasználásával kellene levezetni, mint erre már vannak példák! Így születhetnek egészséges szellemű, lelkületű, és testű gyermekeink!

A gyermek fejlődésében –iskolaérésig– a népi gyermekjátékok társas viszonyra nevelő hatását kellene ér­vé­nyesíteni, illetve erre tereket (játszóterek) kellene biztosítani, vagy létrehozni!

Az óvodában, az ún. „halasi kísérlet”, és a belőle származó többi, máig tartó, hagyományalkalmazó módszert kellene elterjeszteni!

Az általános iskolai példák közül, a keszthelyi japán alapítványi iskola eredményei mutatnak utat, merre kell keresnünk a megoldást, a reformokra! Több pedagógiai munka, szakkönyv jelent meg e tárgyban, mely tematikai segédanyagként is használható, s népmeséink, népdalaink, néptáncunk és a korszerű pedagógiai módszerek ötvözésével segíti a munkát!

Néptáncaink és a magyar gyermekjátékok szinte teljesen kiválthatják a mai értelemben vett testnevelést, lévén jó fizikumot igénylők, és minden izomcsoportot megfelelően meg mozgatóak, a játékosságról már nem is beszélve! Nem kell nekünk majorett, pompom-lány és baseball! Van –pl. ez utóbbi helyett métánk– mely az ügyességet fejleszti, az erőnlétet is javítja, ám nem erőszakra nevel!

A keszthelyi nevelési módszer az egyéni felelősségvállaláson alapul, ti. a nagyobb gyermekek, természetesen a pedagógus aktív közreműködésével, a kisebbeket tanítják arra, mit már ők tudnak, és érdemjegyük első sorban, arra vonatkozik, mit, milyen eredménnyel tudtak átadni nekik, de a kisebbek –éppen kötődésük miatt– éppúgy „drukkolnak” felsőbb társaik eredményes szerepléséért, mintha az édestestvérük lenne! Az is kimutatható, hogy az ilyen közegben tanuló gyermek, minden szempontból többet képes nyújtani, mint hasonló korú, de szokványos módon iskolázott társa!

Az így nevelődött gyermek, az élet egyéb területein, a társadalmi elvárások mellett, meg fog felelni, az isteni elvárásoknak is, tehát, részint erkölcsösebb lesz, részint további életét is az égi rend szerint szervezi majd, és így lelki, szellemi, és testi, anyagi, szinten is segíti Isten teremtésbeli munkáját! Nem válik vasárnapi hívővé! Bár lehet, júdeokrisztiánná sem!

A továbbiakban is népi hagyományaink igazítják el, legyen szó esküvőről, vagy halotti szertartásról, hiszen nemzetközi kutatások által bizonyított tény, hogy mindkét életeseményhez a magyar rendelkezik a legátfogóbb, kozmikus hagyományrenddel!

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő