Világkép helyett világnézetet tanítanak, holott a világnézet egy adott pontból szemléli a világot, így ami csak más szemszögből vehető észre, kimarad ebből a képrészletből is. A világkép ezzel szemben, mert a világ egy-teremtetű, egységes. Sajnos a fogalmakat is folyton felcserélik, így beszélnek ilyen-olyan világképről (pl. Bruno-i, heliocentrikus...stb.), pedig azok csak a világnézetek különbözőségéből fakadó világképrészek. A világkép ezek együtteséből alakul ki, vagyis világképrészeknek lényegi összefüggésrendszere. Csak a világkép segít az isteni működés megismerésében és megértésében. Ez sem a teljesség maga, csak az általunk befogadható lényeg-rész. Mindebből kiindulva megérthető a különböző világnézetek és világképrészek erénye és hibája.

Például a Heliocentrikus (Nap központú) és a Geocentrikus (Föld központú) világképet világképrészt(!!!), mint fejlődési fokozatokat szokták tárgyalni, hogy az előbbi mennyivel magasabb az utóbbinál, mert itt már észrevették, hogy a Föld a Nap körül kering ...stb. Pedig bizonyos szempontból fontosabb az, hogy a Földről (és így magamból) nézve lássam a világot, mert itt a világ és én analóg módon működünk, ezért feltárulnak kettőnk összefüggései. Ez az alapja az „úgy a kicsiben, mint a nagyban” ill. a „mint fent úgy lent” gondolkodásnak, ami eleve feltételezi Isten létét, jelenlétét.

A Nap központú világképrészlet, bár fizikailag rámutat bizonyos dolgokra, az általa megtalált azonos szerkezetek pusztán felépítésbeli, de nem működésbeli összefüggéseket sugallnak és éppen „élőlénységüktől” fosztják meg azokat, amik hasonlóságot mutatnak. Ezt azután átviszik az általuk is élőlénynek titulált (és már nem is nevezett) valakikre, azokat (és már nem őket) is tárgyakká degradálva.

Aki a tárgyakat is lelkesnek tartja, az az élőlényeket elfogadja, megérti, szereti. Aki az élőlényeket is tárgyként tartja, az a „használat után eldobandó” szellemében fog gondolkodni felőlük is.

Ma már tolerancia- és egyéb kampányokat kell indítani, hogy úgy-ahogy, elfogadtassuk a másikat. Sajnos főleg azért indítják e kampányokat, hogy valakik (akik csak hiszik magukról, hogy valakik) elfogadtassák velünk –magukon keresztül– gondolkodásmódjukat, világnézetüket, amivel fölibénk akarnak kerülni, vagy „csak” hibás működésüket akarják így legalizálni (önmaguk előtt is). Bizony a homoszexuális és leszbikus, de a biszexuális működés is ilyen, ahogy a kéjnők, vagy utcalányok működése is. Jogokat követelnek, a másság elfogadásának címszava alatt. És rajtuk keresztül bizony a sötétség akarja egyenjogúsítani magát! Ezzel nem azt mondom, hogy ők teljesen sötétek! Ha világképük lenne, nem tennének ilyen butaságot, mert megértenék, hogy ők szenvedik meg hosszútávon, hogy most élvezkednek rövid földi életük/életeik alatt. De nem is élvezhetik amit „nyernek”, mert állandó rettegésben élnek elvesztésének lehetősége miatt! Ezért akarják azután bármi áron megtartani, amit foggal-körömmel szereztek. A sírra meg hiába rakatnak akár smaragdtáblát is, ez őket már odaát –s a köztes létben– nem boldogítja.

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő