Bár nagyon fontos mások világnézetének, gondolkodásának megismerése, azt mégis meg kell előzze elődeim világképe nyomán kialakított saját világlátásom megszületése. Ha ez nem így történik, honnan tudjam, mi kell nekem/nekünk? Úgy csak másolni fogok valamit. Jobb esetben a jót, de eladhatnak nekem bármit! Így működik a fogyasztói társadalom, de a globalizáció is. Minden kísérlet, ami ebből akar kivezetni, ha nem a saját kultúrámon alapszik, több kárt okozhat, mint amennyi hasznot hajt. Csak saját kultúrámra tudok igazán ráhangolódni, csak azzal tudok együtt LéLeGeZNi/LéLeKeZNi, minden más lélektelenné válik bennem, és részlegessé. Más kultúrákból, –ha jó az alapozásom– ki tudom bányászni a közös és nálam teljességében is működtethető elemeket, és ezt be is tudom szervesen építeni magamba. Azután meg tudom látni a számomra idegen elemeket, és meg tudom ismerni és érteni általa (is) a másikat, tudom mire számíthatok tőle, és mire nem...stb.

Mai kifejezéssel identitászavarnak nevezzük, ha valakik nem tudják kik is ők.

Bizony sokan nem tudják, s főleg a fiatalok és a középkorúak nem is tudhatják, mert nem igazán tanította/tanítja meg nekik senki. Megpróbálták elhitetni velünk, és sajnos, nem is eredménytelenül, hogy mi primitívek, pogányok, kicsik voltunk/vagyunk. Valóban le lehet élni, ha akárcsak 1100 esztendőt is, Európa szívében, ha erőtlen, kultúrálatlan, hitetlen nép vagyunk? Aligha!

És bizony mondom néktek, mi még annál is több voltunk, vagyunk, lehetünk, mint amit gondolunk magunkról.

Meg kell, hogy értsük nagyra hivatottságunkat, hogy megértsük, milyen kicsik is vagyunk ehhez. Ekkor megérthetjük, hogy, csak ha Isten nagy lehet bennünk, akkor tudunk e (ki)hívásnak eleget tenni. Ez pedig csak akkor történik meg, ha mi eléggé átadjuk magunkban a működési területet Neki!

Ha csak Árpádtól Mátyásig nézünk kőrül, láthatjuk, Európai nagyhatalom voltunk! III. Béla például, bizonyíthatóan, Európa leggazdagabb uralkodója! (Ehhez képest kellene értékelni –állítólagos– sírjának mellékleteit is!)

A legtöbb leírás, mely Magyarországot járt idegentől maradt ránk, hangsúlyozza a nép, a föld gazdagságát, a kiváló közbiztonságot…stb. Az Európát súlytó járványok nagy része be sem tette a lábát hozzánk, vagy csak kisebb mértékben kapott lábra, mint kőrülöttünk!

Ha mindezt végre megértjük és figyelembe vesszük, nem kell aggódnunk sem azon, hogy honnan is hozzunk szakembereket oktatásunk, gondolko­dásunk megreformálásához, sem a­zon, hogyan előzzük meg, és hogyan kezeljük a drogfüggőséget...stb. Sőt mi taníthatunk másokat erre.

Írásom az isteni működésrend magyar megközelítésén alapszik. Semmi olyant nem mondok, amit eleink ne tudtak volna, de nagyrészt azt mondom, amit már szinte sikerült elfeledtetni velünk. Mondandóm szellemi alapjait Pap Gábor, lelki alapjait Molnár V. József tanításai virágoztatták ki, s növekedtetik ma is, bár sokak –de főként Isten– segítségével.

Az itt leírásra kerülő ismeretek nagy része fentebb említett tanítóim műveiben is megtalálhatóak, sőt azok javát ők sokkal részletesebben és mélyebben tárgyalják, ám mégis szűk­sé­gét éreztem az alapokat egybevonni, kerek egészként felmutatni. Egyes esetekben a fennálló nézetekkel vitatkozni, és fogalmakat tisztázni sem átallok, de nem személyek ellenében, csupán a helytelen gondolatok helyes mederbe terelése okán!

A nyelvi összefüggések megvilágításakor a mássalhangzókat, kiemelt szerepük miatt, nagybetűkkel írom, a hangalaki rokonságot „>” jellel, a fordított olvasatot „<” jellel jelölöm.

Helyesírásomat nem az akadémiai szabályok, de a nyelv sajátosságainak kiemelése, az összefüggések jobb felismerhetősége irányítja.

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő